Ceník služeb

U nás registrovaní pojištěnci jsou ošetřeni bezplatně - s vyjímkou výkonů nehrazených pojišťovnou (viz. tabulka).

Na odbornost 002 (praktické lékařství pro děti a dorost) máme uzavřenu smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

Administrativní výkony:


Potvrzení o zdravotním stavu (MŠ, škola v přírodě, sport)

100,-Kč

Přihláška na učební obor, střední školu, vysokou školu

100,-Kč

Výpis formuláře pro úrazové pojištění

200,-Kč

Zdravotní průkaz na dobu určitou

150,-Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro řidičský průkaz

300,-Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání

300,-Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro soud

300,-Kč

Potvrzení pro studentskou brigádu

150,-Kč

Potvrzení pro zahraniční brigádu

300,-Kč

Ošetření mimi ordinační dobu nebo mimo pořadí

500,-Kč

Vyhledání karty ve spisovně na žádost

240,-Kč

Kopírování A4 jednostranně

2,-Kč

Kopírování A4 oboustranně

4,-Kč

Výkony nehrazené pojišťovnou:


Aplikace očkovací látky nehrazené pojišťovnou

120,- Kč

Vyhodnocení jídelníčku u u nás neregistrovaných pacientů

700,-Kč

Vyšetření dětským gastroenterologem u u nás neregistrovaných pacientů

700,-Kč

Kontrolní vyšetření dětským gastroenterologem u u nás neregistrovaných pacientů

500,-Kč

Nutriční poradenství u u nás neregistrovaných pacientů

700,-Kč

Nastřelování náušniček (náušnice v ceně)

650,- Kč

Nastřelení náušniček až po prvním očkování proti tetanu (po 3. měsíci věku) po předchozí domluvě.

Nepojištění pacienti - ceník výkonů:


Cílené vyšetření pediatrem - dítě do 6-ti let

700,- Kč

Cílené vyšetření pediatrem - dítě nad 6 let

500,- Kč

Kontrolní vyšetření pediatrem - dítě do 6-ti let

500,- Kč

Kontrolní vyšetření pediatrem - dítě nad 6 let

350,- Kč

Příplatek za vyšetření ve vyžádané návštěvní službě

200,- Kč

Cílené vyšetření pediatrem v cizím jazyce (angl., něm.)

1000,- Kč

Kontrolní vyšetření pediatrem v cizím jazyce (angl., něm.)

600,- Kč