Ceník služeb

U nás registrovaní pojištěnci jsou ošetřeni bezplatně - s vyjímkou výkonů nehrazených pojišťovnou (viz. tabulka).

Na odbornost 002 (praktické lékařství pro děti a dorost) máme uzavřenu smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

Administrativní výkony:

Potvrzení o zdravotním stavu (MŠ, sport)

150,00 Kč

Posudek o ZZ, platnost 2 roky

200,00 Kč

Přihláška na učební obor, střední školu, vysokou školu

150,00 Kč

Výpis formuláře pro úrazové pojištění

250,00 Kč

Zdravotní průkaz na dobu určitou

200,00 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro řidičský průkaz

400,00 Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání

500,00 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro soud

300,00 Kč

Potvrzení pro studentskou brigádu

150,00 Kč

Potvrzení pro zahraniční brigádu

400,00 Kč

Ošetření mimi ordinační dobu nebo mimo pořadí

500,00 Kč

Vyhledání karty ve spisovně na žádost

240,00 Kč

Opakované vystavení ztracené žádanky, ztracených potvrzení

50,00 Kč

Kopírování A4 jednostranně

5,00 Kč

Kopírování A4 oboustranně

10,00 Kč

Výkony nehrazené pojišťovnou:

Aplikace očkovací látky nehrazené pojišťovnou

200,00 Kč

Vyhodnocení jídelníčku u nás neregistrovaných pacientů

1 500,00 Kč

Vyšetření dětským gastroenterologem u nás neregistrovaných pacientů

1 500,00 Kč

Kontrolní vyšetření dětským gastroenterologem u nás neregistrovaných pacientů

1 000,00 Kč

Nutriční poradenství u nás neregistrovaných pacientů

1 000,00 Kč

Nastřelování náušniček (náušnice v ceně pod typu od 650,-Kč)

650,00 Kč

Nastřelení náušniček až po prvním očkování proti tetanu (po 3. měsíci věku) po předchozí domluvě.

Nepojištění pacienti - ceník výkonů:


Cílené vyšetření pediatrem - dítě do 6-ti let

1 500,00 Kč

Cílené vyšetření pediatrem - dítě nad 6 let

1 000,00 Kč

Kontrolní vyšetření pediatrem - dítě do 6-ti let

1 000,00 Kč

Kontrolní vyšetření pediatrem - dítě nad 6 let

500,00 Kč

Příplatek za vyšetření ve vyžádané návštěvní službě

500,00 Kč

Cílené vyšetření pediatrem v cizím jazyce (angl.)

2 000,00 Kč

Kontrolní vyšetření pediatrem v cizím jazyce (angl.)

1 000,00 Kč

Ceník platný od 1.10.2019