Ceník služeb

U nás registrovaní pojištěnci jsou ošetřeni bezplatně - s vyjímkou výkonů nehrazených pojišťovnou (viz. tabulka).

Na odbornost 002 (praktické lékařství pro děti a dorost) máme uzavřenu smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

Administrativní výkony:

Potvrzení o zdravotním stavu (MŠ, sport)

200,00 Kč

Posudek o ZZ, platnost 2 roky

200,00 Kč

Přihláška na učební obor, střední školu, vysokou školu

200,00 Kč

Výpis formuláře pro úrazové pojištění

300,00 Kč

Zdravotní průkaz na dobu určitou

250,00 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro řidičský průkaz

500,00 Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání

500,00 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro soud

300,00 Kč

Potvrzení pro studentskou brigádu

200,00 Kč

Potvrzení pro zahraniční brigádu

400,00 Kč

Ošetření mimi ordinační dobu nebo mimo pořadí

500,00 Kč

Vyhledání karty ve spisovně na žádost

300,00 Kč

Opakované vystavení ztracené žádanky, ztracených potvrzení

100,00 Kč

Kopírování A4 jednostranně

5,00 Kč

Kopírování A4 oboustranně

10,00 Kč

Výkony nehrazené pojišťovnou:

Aplikace očkovací látky nehrazené pojišťovnou

250,00 Kč

Vyhodnocení jídelníčku u nás neregistrovaných pacientů

1 500,00 Kč

Vyšetření dětským gastroenterologem u nás neregistrovaných pacientů

1 500,00 Kč

Kontrolní vyšetření dětským gastroenterologem u nás neregistrovaných pacientů

1 000,00 Kč

Nutriční poradenství u nás neregistrovaných pacientů

1 000,00 Kč

Nastřelování náušniček (náušnice v ceně pod typu od 650,-Kč)

650,00 Kč

Nastřelení náušniček až po prvním očkování proti tetanu (po 3. měsíci věku) po předchozí domluvě.

Nepojištění pacienti - ceník výkonů:


Cílené vyšetření pediatrem - dítě do 6-ti let

1 500,00 Kč

Cílené vyšetření pediatrem - dítě nad 6 let

1 000,00 Kč

Kontrolní vyšetření pediatrem - dítě do 6-ti let

1 000,00 Kč

Kontrolní vyšetření pediatrem - dítě nad 6 let

500,00 Kč

Příplatek za vyšetření ve vyžádané návštěvní službě

500,00 Kč

Cílené vyšetření pediatrem v cizím jazyce (angl.)

2 000,00 Kč

Kontrolní vyšetření pediatrem v cizím jazyce (angl.)

1 000,00 Kč

Ceník platný od 1.10.2019