Ceník služeb

U nás registrovaní pojištěnci jsou ošetřeni bezplatně - s vyjímkou výkonů nehrazených pojišťovnou (viz. tabulka).

Na odbornost 002 (praktické lékařství pro děti a dorost) máme uzavřenu smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

Administrativní výkony:

Potvrzení o zdravotním stavu (MŠ, sport) , návrh na lázně, DL, ozdravný pobyt pojišťoven

300,00 Kč

Posudek o ZZ, platnost 2 roky  

300,00 Kč

Přihláška na učební obor, střední školu, vysokou školu 

300,00 Kč

Výpis formuláře pro úrazové pojištění

450,00 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro řidičský průkaz

600,00 Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání

700,00 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro soud

500,00 Kč

Potvrzení pro studentskou brigádu

250,00 Kč

Potvrzení pro zahraniční brigádu

500,00 Kč

Ošetření mimi ordinační dobu nebo mimo pořadí

2 000,00 Kč

Vyhledání karty ve spisovně na žádost

550,00 Kč

Opakované vystavení ztracené žádanky, ztracených potvrzení

20,00 Kč

Kopírování A4 jednostranně

10,00 Kč

Kopírování A4 oboustranně

20,00 Kč

Výkony nehrazené pojišťovnou:

Aplikace očkovací látky nehrazené pojišťovnou

300,00 Kč

Vyhodnocení jídelníčku u  nás neregistrovaných pacientů

1 500,00 Kč

Vyšetření dětským gastroenterologem u  nás neregistrovaných pacientů

1 500,00 Kč

Kontrolní vyšetření dětským gastroenterologem u  nás neregistrovaných pacientů

1 000,00 Kč

Nutriční poradenství u  nás neregistrovaných pacientů

1 000,00 Kč

Nastřelování náušniček (náušnice v ceně pod typu od 800,-Kč)

650-850,00 Kč

Nepojištění pacienti - ceník výkonů:

Cílené vyšetření pediatrem - dítě do 6-ti let 

2 500,00 Kč

Cílené vyšetření pediatrem - dítě nad 6 let

2 000,00 Kč

Kontrolní vyšetření pediatrem - dítě do 6-ti let

2 000,00 Kč

Kontrolní vyšetření pediatrem - dítě nad 6 let

1 500,00 Kč

Příplatek za vyšetření ve vyžádané návštěvní službě

1 500,00 Kč

Cílené vyšetření pediatrem v cizím jazyce (angl.)

4 000,00 Kč

Kontrolní vyšetření pediatrem v cizím jazyce (angl.)

2 500,00 Kč

Ceník platný od 1. 1. 2024