O nás

Společnost Pediagastro s.r.o. vznikla v roce 2009.

Odborný zástupce a garant :

MUDr. Jarmila Vospělová

  • Absolventka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, promoce 1996
  • Atestace z pediatrie l. a II. stupně (1999, 2002)
  • Atestace z dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy (2009)
  • Specializovaná způsobilost udělená Ministerstevem zdravotnictví v oborech:
    dětské lékařství, praktické dětské lékařství, dětská gastroenterologie a hepatologie
  • Diplom celoživotního vzdělávání. Udělen ČLK
  • Funkční licence pro pediatrii, abdominální sonografii, primáře a vedoucího lékaře dětského oddělení, ezofagogastroduodenoskopii, koloskopii a polypektomii, enterální a parenterální výživu (2001, 2005, 2008)

 

Dlouholeté zkušenosti z klinického pediatrického pracoviště, odborné ambulance dětské gastroenterologie a výživy, včetně vyšetřovacích metod břišní ultrasonografie, endoskopie horního a dolního zažívacího traktu. Poskytování poradenství v oblasti výživy kojenců, poruch výživy chronicky nemocných dětí s onemocněním zažívacího traktu a mimo zažívací trakt. Publikační a přednášková činnost v oboru pediatrie a dětská gastroenterologie v našich i zahraničních časopisech.

Komunikace v anglickém a německém jazyce.

 

Spolupracovníci:

Zdravotní sestra: Kateřina Mojáková

Příležitostné zástupy:

  • Příjmová ambulance dětského oddělení Nemocnice Vítkovice